Locatie keuze

Als marktleider in wasstraten praten we graag over thema's, dit zijn kwesties of juist actualiteiten in de markt. Hiermee geven we onze visie, expertise of juist opinie op relevante thema's.

Jij wilt starten als ondernemer in de Carwash bussiness?

Wat heb ik nodig?

Als eerste een goede locatie voor jouw bedrijf. De vraag is natuurlijk, aan welke eisen dient een locatie te voldoen? Uiteraard dient de locatie goed toegankelijk te zijn. Jouw klanten dienen moeiteloos in en uit het pand te kunnen rijden.  Daarnaast moet je makkelijk te vinden zijn, een goede zichtlocatie helpt hierbij. 

Als de locatie is bepaald kan er gekeken worden naar het waspotentieel. Als marktleider zijn wij goed op de hoogte van de interessante locaties in Nederland en de te verwachten aantallen wassingen. Op basis van deze prognose maken wij, samen met jou, een exploitatiebegroting.

Vanuit de exploitatiebegroting weet je hoeveel auto's je jaarlijks verwacht te gaan wassen. Op basis hiervan krijg je van ons advies over de configuratie die nodig is om deze aantallen te kunnen wassen. je kunt hierbij denken aan het merk machine, de lengte van de kettingbaan, de opbouw van de wasstraat, aantal opstelplaatsen stofzuigsysteem, kassasysteem, enz.

Indien je besluit tot nieuwbouw dan kun je het pand volledig aanpassen aan de eisen die de exploitatie van een Carwash stelt. Samen maken wij een ontwerp dat  een optimale exploitatie mogelijk maakt. Bij een bestaand pand kijken wij, samen met jou, naar de geschiktheid en de mogelijkheden. Als minimale vloeroppervlakte adviseren wij 2000m². Uiteraard is hierbij de vorm van het pand van belang.


gerelateerde thema’s

Contact


Gouwzeestraat 11
1382 KD Weesp

+31 294 491 567

+31 294 491 560