Rendementsverbetering

 

 

Als marktleider in wasstraten praten we graag over thema's, dit zijn kwesties of juist actualiteiten in de markt hiermee geven we onze visie, expertise of juist opinie op relevante thema's.

Verbeteren rendement

Als ondernemer ben je natuurlijk altijd op zoek naar verbetering van het rendement. Er zijn twee zaken die je kunt aanpakken, het verhogen van de aantallen wassingen en het verhogen van de gemiddelde prijs per wassing.

Verhogen aantallen.

Om het aantal wassingen toe te laten nemen zijn er verschillende mogelijkheden. je kunt je richten op het marketingbeleid. Is de website nog actueel, maak je gebruik van Social media om de klanten te bereiken, is jouw advertentiebeleid toereikend, enz.? Daarnaast kun je overgaan tot het inzetten van acties om nieuwe klanten binnen te halen.

Verhogen Gemiddelde prijs per wassing

Naast het aantal wassingen is ook de gemiddelde prijs per wassing belangrijk. Om te komen tot een verhoging kun je op verschillende terreinen stappen ondernemen. Je kunt je personeel opleiden in het verkopen van de wasprogramma’s. De opbouw en het prijsbeleid van de wasprogramma’s kan worden aangepast. Je kunt aanpassingen doen in je bestaande wasstraat die de keuze van de klant kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is de plaatsing van een Lavaboog om zo de beleving van de klant te verhogen. Door deze boog alleen te activeren bij een keuze voor het beste programma kan het percentage klanten dat kiest voor dit programma stijgen.

ACE Opleiding&Training kan je ondersteunen bij de implementatie van bovengenoemde zaken.

 


gerelateerde thema’s

Contact


Gouwzeestraat 11
1382 KD Weesp

+31 294 491 567

+31 294 491 560